ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy

Svazek obcí ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy poskytuje občanům města a obce službu odvádění a likvidace splaškových odpadních vod.

Za účelem koordinace projektové přípravy čistírny odpadních vod a kanalizace (dále jen ČOV), následné realizace, uvedení do provozu a provozování této investice byl založen dne 13. 08. 2007 Dobrovolný svazek obcí (dále DSO) s názvem: "ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy", sídlo svazku: Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 751 14 194. Předsedou svazku je starosta města Hradec nad Moravicí, místopředsedou svazku je starosta obce Branka u Opavy.

V sekci Informace pro odběratele byla zveřejněna cena stočného na rok 2021 a ceník služeb poskytovaných dobrovolným svazkem: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy platný od 1. 1. 2021.